Kimærat, (se kimære), mundtligt overleveret beretning om et uhyre.