Kiloton, (af kilo- og ton), forkortelse kt, masseenhed; 1 kt = 1000 t.