Kilopond, (af kilo- og lat. pondus 'vægt'), måleenhed for kraft lig med 9,80.665 N; det svarer til Jordens tyngdekraft på et legeme med massen 1 kg ved standardtyngdeaccelerationen g = 9,80.665 m/s2.