Kiliade, (gr. chilias, af chilioi tusind), tidsrum på 1000 år; sammenlign med årtusinde.