Kildekode, kildetekst, indholdet af et computerprogram skrevet som sætninger i et programmeringssprog. Ved hjælp af en oversætter omformes kildekodens tekst til en binær programfil, objektkoden, som computeren kan udføre. Kildekoden rummer programmets beskrivelse, læselig for alle med kendskab til det anvendte programmeringsprog. Af forretningshensyn holdes den derfor normalt hemmelig; se dog open source.