kildebeskyttelse

Kildebeskyttelse, massemediers ret til at nægte at oplyse deres kilder. Kildebeskyttelsen i Retsplejeloven § 172 indebærer en styrkelse af ytrings- og informationsfriheden; den betyder, at redaktører, journalister og andre, der har medvirket ved fremstilling af et massemedie, fx en fjernsynsudsendelse eller en avisartikel, fritages for dansk rets almindelige vidnepligt i spørgsmålet om, hvem der er unavngiven eller anonym kilde til offentliggjort redaktionelt stof.

Domstolene kan dog pålægge journalister mfl. vidnepligt i straffesager, der vedrører en alvorlig lovovertrædelse med en strafferamme på fængsel i mindst fire år, hvis vidneforklaringen har afgørende betydning for sagens opklaring. Vidnepligt kan også pålægges i straffesager om brud på tavshedspligt i offentlig tjeneste eller hverv, medmindre de pågældende, dvs. journalisten eller kilden, har villet afdække forhold, hvis offentliggørelse har samfundsmæssig betydning. Se medieansvar og vidne.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig