kilde - sted med vandudstrømning

Kilde, sted, hvor vand fra jordbunden strømmer ud på overfladen. Kildevandet kan være oprindelig nedbør, der efter kort vej gennem jordlagene strømmer frem til overfladen; disse kilder giver fersk vand. Det kan i sjældnere tilfælde være vand fra dybereliggende jordlag, der trænger frem under tryk som artesisk vand. Der er eksempler på, at kildevand i sådanne tilfælde er saltholdigt, fordi det stammer fra saltholdige jordlag, der ved sammenpresning afgiver sit vandindhold. Disse kilder kan være omgivet af en særlig salttolerant flora.

Det ferske kildevand har som regel en ret konstant temperatur, der er tæt på årets gennemsnitstemperatur; i Danmark er den ca. 7 °C.

Mange steder har kilder været tillagt helbredende kraft, se helligkilde. Se også termal kilde og mineralvandskilde.

Økologi

Kildevand er oftest klart og rent, men kan dog være påvirket af bl.a. okker og nitrat. Vandmiljøplanens overvågningsprogram har vist, at der er væsentlig mere nitrat i kildevand i dyrkede områder end i kildevand i naturområder. Men også i nogle af naturkilderne kan man spore, at nitratindholdet stiger. Det er formentlig tilført gennem luften.

Kilderne og deres afløb, kildebækkene, har et karakteristisk plante- og dyreliv. Her er en række mosser, både levermosser og bladmosser, og forskellige alger, fx en Vaucheria-art, der danner små, tætte puder. I og ved kilderne kan man finde grønne planter også om vinteren, da vandet er "vintervarmt". Fra det tidligste forår kan ses blomstrende milturt og hvid hestehov.

Blandt dyrene er mange arter af vårfluer, bl.a. Agapetus fuscipes, der bygger sig et lille hus på oversiden af sten, tit over vandfladen. På stenenes underside lever vårfluen Wormaldia, der bygger et rørformet net. Med sine specielle munddele skraber den alger og anden føde af nettets inderside. De sten, der kun er dækket af en vandhinde, har deres eget såkaldt hygropetriske dyreliv, fx myggelarven Dixa, der er bøjet som en hårnål, og billelarven Helodes, der kan minde om en lille trilobit.

Nogle biologer opfatter kilderne som refugier for arter, der har overlevet her siden istiden. Disse relikter er i kildernes "sommerkolde" vand beskyttet mod nutidens sommervarme.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig