Kharosthi, tidlig indisk kursivskrift, anvendt i prakrit-dialekter i det nordvestlige Indien fra 200-t. f.Kr. til 400-t. e.Kr. især i indskrifter og på mønter. Kharosthi, der har sit udspring i aramæisk, blev afløst af skriftsystemer, der var afledt af brahmiskriften. Kharosthi, som i modsætning til brahmi skrives fra højre mod venstre og ikke udtrykker lange vokaler, blev især anvendt til administrative og praktiske formål.