Khanti, khanty, hanti, ostjakisk, finsk-ugrisk sprog, der tales af ca. 12.000 ostjaker i Vestsibirien (1994). Khanti, som kan deles op i to indbyrdes ret afvigende dialektgrupper, udgør sammen med mansi den ob-ugriske sproggruppe.