Kerygma, (gr. 'budskab, proklamation', af keryx 'herold, udråber'), bruges i Det Nye Testamente om Jesu råb "Guds rige er kommet nær" og om apostlenes Kristusforkyndelse. Kerygma bliver i moderne teologi (siden Rudolf Bultmann) til et begreb om den kristne forkyndelses særkende: Den er ikke lære, men aktuel tiltale; ikke verdensanskuelse, men kald til afgørelse.