En kernevælger er en vælger, der føler sig knyttet til et bestemt politisk parti og sædvanligvis stemmer på netop det. En kernevælger er det modsatte af en grænsevælger. Antallet af kernevælgere og udbredelsen af den bagvedliggende holdning, partiidentifikationen, har betydning for stabiliteten i politiske systemer og indgår derfor som vigtige elementer i forskningen i vælgeradfærd.