Kernen, i spilteorien et løsningsbegreb for kooperative spil. Kernen angiver samtlige måder, hvorpå et spils resultat kan fordeles mellem de involverede, uden at koalitioner, dvs. delmængder af spillere, kan melde sig ud af fællesskabet og ved egne kræfter skaffe sig et bedre resultat. Kernen blev i løbet af 1960'erne genstand for intens forskning, bl.a. i den matematiske økonomi, hvor det viste sig, at den i samfund med (uendelig) mange forbrugere gav samme resultater som markedsmekanismen. Resultatet kan tolkes som en begrundelse for markeders etablering. Se spilteori.