Kernefysik (Anvendelser), Kernefysikken er et fundament for astrofysikken, og ud fra kendskabet til kernefysiske processer kan man gøre rede for de forhold i stjernernes indre, som fører til udvikling af energi og til opbygningen af tunge grundstoffer. Kernefysiske metoder kan også udnyttes til analyse af sporstoffer, fx i prøver af forurenet luft. Særlig følsomhed opnås ved massespektrometri med acceleratorer. Med denne metode har man kunnet forfine kulstof 14-datering til arkæologiske aldersbestemmelser. Da Surveyor-rumskibet landede på Månen, medbragte det en alfastrålekilde, som blev benyttet til at påvise forskellige grundstoffer på måneoverfladen vha. de tilbagespredte alfapartikler. Kernefysiske metoder har endvidere udbredt anvendelse til lægevidenskabelige formål.