Kerneeksplosion, eksplosion forårsaget af energifrigørelse ved kerneprocesser, enten spaltning af tunge atomkerner, fission, eller sammensmeltning af lette atomkerner, fusion. Se kernevåben.