Kerne, (lat. nucleus, gr. karyon), område i et bjælketværsnit, inden for hvilket en excentrisk normalkraft vil fremkalde normalspændinger, der overalt er enten træk eller tryk. Hvis normalkraften virker i et punkt på kerneomkredsen, vil der være mindst ét punkt på tværsnittets omkreds, hvor normalspændingen er nul.