Kerne, (lat. nucleus, gr. karyon), matematisk begreb i bl.a. gruppeteori. Kernen for en homomorfi f: GG′ mellem to grupper består af de elementer i G, der afbildes i det neutrale element i G′; den betegnes Ker f og er en normal undergruppe af G. KvotientgruppenG/Ker f er isomorf med f (G).