Kerne, (lat. nucleus, gr. karyon), det membranafgrænsede legeme, der rummer arvemassen (DNA) i en eukaryot celle, se celle.