Kerma, (fork.f. eng. Kinetic Energy Released in Matter 'kinetisk energi afsat i stof'), målestørrelse inden for strålingsdosimetri og -terapi; angiver den kinetiske energi, der afsættes pr. masseenhed i et stof, når det bestråles med radioaktiv stråling. Den energi, der overføres elektrostatisk, medregnes ikke. Ved kalibrering af instrumenter benyttes ofte "luft-kerma", dvs. energiafsættelsen i atmosfærisk luft. Enheden for kerma er gray (Gy = J/kg).