Keramisk, (se keramik), som vedrører el. består af keramik.