Kentbrooksit, (efter den britiske, i Danmark bosatte geolog Charles Kent Brooks, f. 1939, og -it), mineral fra Amdrup Fjord i Østgrønland, første gang beskrevet i 1997. Kentbrooksit, der findes i pegmatitårer i Kangerlussuaq-intrusionen, er gulbrunt med glasglans, hårdheden 5-6 og massefylden 3,1 g/cm3. Det krystalliserer trigonalt og har sammensætningen (Na,REE)15(Ca,REE)6Mn3Zr3NbSi25 O74F2∙2H2O. Det er beslægtet med eudialyt, men afviger fra dette ved et højere indhold af mangan, de sjældne jordarter (REE, Rare Earth Elements), niobium og fluor.