Kenotikere, (afledt af gr. kenosis, se kenose), forskellige grupper af protestantiske tyske teologer i 1500-, 1600- og 1800-t. Fælles er deres specielle udlægning af Filipperbrevet 2,7, hvor det hedder, at Kristus gav afkald på at være Gud og blev mennesker lig. Dette afkald, gr. kenosis, tolkes enten således, at Jesus i sit jordeliv undlod at gøre brug af sine guddommelige egenskaber (kenotikere), eller at han i det mindste skjulte dem (kryptikere).