Kenning, (oldnord.), omskrivning i den oldnordiske digtning (fx sværdets bærer 'kriger').