Kemotropisme, (gr. kemo- + tropisme), planters vækstbevægelse som følge af kemisk påvirkning.