Kemotekniker, (gr. kemo- + tekniker), person, der har gennemgået en mellemteknikeruddannelse i kemi.