Kemisk bundne faser, en række stationære faser, som bl.a. anvendes i kromatografiske separationsmetoder. Se kromatografi.