Kemikalieaffald, omfatter bl.a. malingrester, opløsningsmidler, olieaffald og medicinrester; bør indleveres til kommunale modtagestationer, hvorfra det sendes til behandling på Kommunekemi.