Keltolog, (gr. kelter + -log), person, der studerer kelternes sprog og kultur.