Kelat, molekyler, der indeholder fragmenter, der kan danne to eller flere bindinger til metaller eller metalioner. Se chelater.