Kefalotribe, (gr. kefalo- + tribe gniden), apparat til udførelse af kefalotomi; det samme som kefalothryptor.