Kefalotomi, (gr. kefalo- + -tomi), knusning af fosterhovedet ved vanskelig fødsel.