Keeper, (eng.), den spiller, der vogter gærdet i kricket.