Kedelfang, kedelprøve, bevismiddel i ældre tiders retspleje, se gudsdom.