Kedel, konstruktion til fremstilling af varmt vand, hedtvand eller damp vha. en forbrændingsproces. Kedler anvendes i varmeanlæg, fjernvarmecentraler, industri og elværker.