Kedel (Driftsforhold), Til kedlers konstruktion og drift hører en række faciliteter og hjælpeudstyr. Det gælder fx bygninger, brændselslager og brændselstransport, fyringsanlæg, regulerings- og overvågningsudstyr, pumper og blæsere, vandbehandlingsanlæg, slagge- og askehåndtering samt skorsten og evt. røggasrensning. Kedler med større "produkttal" end 25 bar × m3 vandindhold må kun passes af personer med den fornødne uddannelse, der også omfatter flere måneders praktiktid. Certifikat for kedelpasning udstedes af Arbejdstilsynet.