Kavi, (sanskrit, egl. digter), gammelt javansk litteratursprog, som er stærkt præget af sanskrit.