Kavaleri, beredne tropper og den af hærens våbenarter, som består af beredne tropper, se også rytteri. I moderne hære er kavaleri stort set afløst af pansertropper, men enkelte kavalerienheder opretholdes med henblik på ceremonielle opgaver, fx ved det danske Gardehusarregiment.