Kavaler, (cavalliere, af lat. caballarius hestepasser, ridder, af caballus hest), historisk ældre betegnelse for beundrer; kæreste.