Kaustisk kurve, kurve, der ses som lysende kurve (brændkurve) ved spejling af lys i et hulspejl (katakaustisk kurve) eller ved lysbrydning i en linse (diakaustisk kurve). Geometrisk er de kaustiske kurver indhyllingskurver for spejlede hhv. brudte lysstråler.