En kaustisk flade er en geometrisk flade knyttet til en given flade \(F\). Den konstrueres ved at betragte bundtet af alle (lys)stråler, som står vinkelret på \(F\). Disse stråler danner en rumlig mængde af brændpunkter (dvs. punkter, hvor to stråler krydser), der er afgrænset af to flader, de kaustiske flader.