Kausalisme er inden for filosofi læren ifølge hvilken alt er årsagsbestemt.