Kauliflori, (af lat. caulis 'stængel' og afledn. af flos 'blomst'), udvikling af blomster på sideskud fra stængler eller træstammer. Sideskuddene er ganske korte, hvorfor det ser ud, som om blomsterne udspringer direkte fra selve stammen. Kauliflori forekommer især hos store træer i tropiske regnskovsområder, fx hos kakaotræet.