Kaukasid, som vedrører eller hører til den hvide menneskerace; person, som tilhører den hvide menneskerace; sammenlign med europid. Se også kaukasoider.