Kattehale, Lythrum salicaria, eneste danske art af den vidtudbredte planteslægt Lythrum med ca. 40 arter. Kattehale er en opret plante med en 50-100 cm høj, kantet stængel. Bladene er modsatte eller kransstillede, lancetformede. Blomsterne er rødviolette og sidder i et langt, endestillet aks. Bægeret er tolvtandet, der er seks kronblade og tolv støvblade. Frugten bliver en kapsel. Planten er almindelig over hele landet i grøfter, moser og lignende vådområder. Den har trimorf heterostyli, dvs. grifler af tre længder på forskellige planter kombineret med tre længder af støvblade.