Katetometer, (gr. katete + -meter), apparat til måling af højdeforskelle.