Katenere, (se katenation), sammenknytte; sammenkæde.