Katekumenernes liturgi, del af de ortodokse kirkers liturgi. Processionen med evangeliebogen (den lille indgang) er et vigtigt element i forløbet, der er koncentreret om forkyndelse af ordet i form af sang og læsning af bønner, epistel og evangelium.