Katekumenat, (af gr. katechumenos 'undervist', af katechein, se katekese, og -at), pålagt forberedelsestid, som i oldkirken krævedes af dem, som bad om at blive døbt. Den blev en fast institution i 200-300-t. og forsvandt gradvis efter ca. 400, da barnedåb blev hyppigst. I nyere tid har den fået en renæssance i tilknytning til den kristne mission.