Kategorisk udsagn, klassisk logisk betegnelse for usammensatte udsagn.