Kategorisere, inddele, ordne i kategorier; klassificere.