En kategori er i matematik et system bestående af udvalgte objekter og udvalgte relationer mellem objekterne. I kategorien af grupper er de udvalgte relationer således homomorfierne mellem grupper. I kategorien af topologiske rum er de udvalgte relationer de kontinuerte afbildninger.